top of page

Üretim

Treco, müşteri sektörleri çeşitliliği oldukça yüksek, birçok sektöre ve kalite beklentisi çok farklı olan müşteri portföyüne sahiptir. Ancak bu çok çeşitli müşteri portföyünün fiyat ve kalite beklentisi dışında çok önemli bir beklentisi daha vardır; kısa terminler…
Bu beklenti Treco'da bütün ana süreçleri tasarlamada etkili olduğu gibi yardımcı süreçleri ve destek süreçlerin tamamını uyumluluğa zorlamaktadır. Üretim alt süreçleri, sipariş almadan paketlemeye kadar müşterilerin Treco dan istediği üretim hızına ve kısa termin beklentisine uygun olarak tasarlanmıştır.

Treco, Müşteri beklentilerinin en önemli unsuru olan termininde siparişlerin sevk edilmesini; toplamda  1400 kg/ay kapasitesine sahip, aktif olarak kullandığı, banbury-mil-bach off'dan oluşan 4 hat ile gerçekleştirmektedir.

Üretimin izlenebilirliğini sağlamak amacıyla; kullandığımız muhasebe programına siparişin girilmesinde verdiği numara ile, tartımlarından final kontrol testlerine kadar takipleri yapılabilmekte, müşterilerimize de aynı lot numarasıyla sevk edilmektedir.
International Material Data System (IMDS) girişleri yaparak uluslararası platformda da izlenebilirlik sağlanmaktadır.

Kullandığımız üretim programı ile tartımından karışım prosesine kadar operatör insiyatifine bırakılmadan karışımın kalitesi güvence altına alınmaktadır.

Makine Parkuru

Kapasite

Otomasyon

bottom of page